Alltid 50 kr frakt og 30 dagers bytterett!

Kjøpsvilkår

Hensikten med disse vilkårene er å informere deg om dine rettigheter ved handel hos oss. Merk at våre kjøpsvilkår kan endres, og vi anbefaler å alltid lese over disse før bestilling.

1. Avtalen

Når du gjennomfører en handel hos oss anses avtalen som bindende mellom deg som kunde og Wahine AS, og gjelder fra det tidspunkt hvor din bestilling er mottatt. Avtalen består av dette dokumentet og informasjon fra nettsiden.

Parter
I denne avtalen refereres det til «selger» og «kjøper». I tillegg til informasjonen under vil selger også refereres til vi eller oss, og kjøper til deg eller du.

Selger er:
Wahine AS
Dagny Bergers vei 2, 1364 Fornebu
Epost: kundeservice@wahine.no
Organisasjonsnummer: 916 995 164
Registrert i Foretaksregisteret
Registrert i Merverdiavgiftsregisteret

Kjøper er:
Forbrukeren som er oppgitt som kjøper i bestillingen eller forbrukeren som foretar bestillingen.

Inngåelse av avtale
Avtalen er inngått på det tidspunkt hvor bestilling er mottatt. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet feil som partene burde ha innsett som en vesentlig feil, eksempelvis tydelig feilprisede varer sammenlignet med andre varer i nettbutikken, varer med informasjon som tydelig fremkommer som åpenbar feil, eller at du eksempelvis bestiller 10 bikinioverdeler i samme type i stedet for 1.

2. Sortiment, produkter og varer

Selger vil til den grad det er mulig gi så mye relevant informasjon om en vare som mulig, blant annet egenskaper og størrelser. Selger har et varierende varesortiment og kan ikke stå til ansvar for valg av farger eller størrelser. Bilder i nettbutikken er kun ment som en illustrasjon, og kan avvike fra varens faktiske egenskaper og utseende. Selger har utviklet en størrelsesguide som er ment som en veiledning for de forskjellige produktene selger tilbyr. Varens risiko går over på kjøper når kjøper har mottatt varen(e).

3. Priser

Alle priser som er oppgitt i nettbutikken er inklusive merverdiavgift. Vi har ingen skjulte kostnader, og før handelen sluttføres gjøres du oppmerksom på den totale kostnaden inklusive eventuelle porto- og fraktkostnader, betalingsgebyrer eller utgifter knyttet til emballasje m.m.

4. Betaling

I vår nettbutikk tilbyr vi kortbetaling med kreditt- eller debetkort. Dine betalingsopplysninger er kryptert gjennom Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), Secure Socket Layer-teknologi (SSL) og lagres med AES 256 kryptering.

5. Ordrebekreftelse

Umiddelbart etter bestilling vil du motta en ordrebekreftelse. Har du ikke mottatt ordrebekreftelsen i løpet av 24 timer er e-posten du har lagt inn i bestillingen med stor sannsynlighet feil. Når du mottar ordrebekreftelsen kan du med fordel sjekke om denne er korrekt. Om du ikke har mottatt ordrebekreftelse, eller om ordrebekreftelsen er feil, kontakt kundeservice snarest.

6. Frakt og levering

Frakt og levering koster alltid 50 kr, uansett ordrestørrelse - med mindre annet fremkommer eller avtales særskilt. Etter at din bestilling er registrert oss hos vil du motta en ordrebekreftelse (ref. punkt 5) og din bestilling vil sendes 1-2 arbeidsdager etter at ordrebekreftelse er mottatt. Vanlig leveringstid er 3-5 dager men avhenger av strekningen, slik at det i enkelte tilfeller må påberegnes en dag eller to ekstra leveringstid. Vi leverer kun til adresser i Norge.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når kjøper, eller kjøpers representant, har fått varene levert til ønsket leveringsadresse.

8. Angrerett

I henhold til norsk lovgivining kan du alltid angre på kjøpet innen 14 dager fra du mottok varen(e). Dog gjelder ikke denne angreretten for intimprodukter som bikinier, men vi tilbyr allikevel vår egen bytte- og returrett på 30 dager som gjelder fra dagen varen(e) er mottatt.

For at du skal kunne benytte deg av vår bytte- og returrett gjelder følgende vilkår:

  • Varen(e) kan ikke være brukt eller vasket, og må være i opprinnelig stand
  • Merkelapp må ikke være fjernet
  • Hygieneforsegling må ikke være fjernet

Hvis varen(e) ikke oppfyller våre vilkår vil heller ikke bytte- og returretten gjelde. Varer som er tilsendt oss uten at vilkårene oppfylles, vil sendes i retur til kjøper.

Du kan bytte varen til en annen størrelse eller et annet produkt, alternativt kan du returnere varene å få igjen pengene for kjøpet. Pengene vil være synlig på din konto i løpet av 5-10 arbeidsdager. Vedlagt i alle forsendelser fra oss følger et bytte- og returskjema som må fylles ut, nytt skjema kan lastes ned her

For raskere behandling ved bytte anbefaler vi at du selv bestiller ønsket vare/størrelse fra nettbutikken. Ved bytte og retur betaler du selv for returfrakt, og vi anbefaler at en benytter seg av frakt med mulighet for sporing da du som kunde er ansvarlig for at forsendelsen når frem til oss. Ved reklamasjon eller tilfeller hvor vi mot formodning har sendt deg feil vare dekker vi selvfølgelig for returfrakten, i så fall må du kontakte oss på kundeservice@wahine.no.

Forsendelsen i sin helhet og skjema for bytte og retur sendes til:
Wahine AS
Dagny Bergers vei 2
1364 Fornebu

9. Reklamasjon

Er det en feil eller mangel ved varen er dette en reklamasjon. Hvis du mot formodning skulle ha mottatt en defekt vare, vennligst kontakt kundeservice@wahine.no så snart som mulig. Ved alle tilfeller knyttet til reklamasjon dekker vi returfrakten ved at du får tilsendt en forsendingslapp som du printer ut og fester på forsendelsen. Reklamasjon bør gjøres skriftlig. Er varen i høy grad brukt, eller ikke brukt i henhold til funksjonene varen leverer, faller reklamasjonsretten på to år bort.

10. Dine rettigheter ved forsinkelse

Normal leveringstid er 3-5 arbeidsdager, men i enkelte tilfeller må det påberegnes en dag eller to ekstra leveringstid. Rask levering er viktig for oss, men i perioder med stor pågang hos oss eller Posten/Bring eller PostNord, må det påberegnes opptil 2 uker ekstra leveringstid i forhold hva som er informert om i leveringsbekreftelsen. Dersom din bestilling ikke har blitt levert i henhold til avtalt tid, kan du med bakgrunn i forbrukerkjøpsloven heve kjøpet dersom annet ikke er avtalt.

11. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Så fremt du har behandlet varen i henhold til våre anbefalinger om vask og behandling, og det foreligger en mangel med varen som ikke skyldes forhold fra kjøpers side, kan du i henhold til forbrukerkjøpsloven kapittel 6, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag/erstatning eller heve kjøpet. Dette så fremt du innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, har gitt selger beskjed om at du ønsker å påberope deg mangelen. Normal slitasje er ikke å anse som mangel. Reklamasjon må gjøres skriftlig. 

12. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse: Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper som da kan bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

13. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 11. Wahine AS tilbyr per dag ingen tilleggsgarantier utover lovgivningen.

14. Personvern & cookies

Datainnsamling

For å kunne levere deg de varene du har kjøpt, samt for å kunne yte så god service som mulig, samler vi inn opplysninger som navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer som en del av kjøpsprossessen. Når du besøker vårt nettsted mottar vi i tillegg automatisk din ip-adresse som gir oss informasjon om hvordan type nettleser og operativsystem du benytter samt om du benytter en PC, tablet eller smarttelefon.  

Samtykke

Når du fyller ut dine opplysninger for å sluttføre en handel, eller for å bytte eller returnere en vare,  anser vi dette som ditt samtykke til at vi kan samle inn denne informasjon. Om vi av andre årsaker etterspør dine personlige opplysninger, vil årsaken tydelig fremkomme samtidig som du ved en aktiv handling må samtykke til dette. Markedsføring per e-post gjøres aldri uten ditt samtykke. Et slikt samtykke gir du oss ved å enten fylle ut e-postadressen din i feltet hvor du kan melde deg på vårt nyhetsbrev, eller ved å huke av avhukningsboksen for dette når du sluttfører din handel. Om du etter å ha fylt ut din e-postadresse i feltet for å melde deg på vårt nyhetsbrev, eller huket av for samtykke til e-postmarkedsføring, ønsker å trekke tilbake til samtykket, gjøres dette ved å kontakte oss på kundeservice@wahine.no.

Datalagring og sikkerhet

Vår nettbutikk er hostet på serverne til Shopify, som står bak oppsettet av vår nettside. Dine personlige opplysninger lagres på de samme sikre serverne som blant annet har brannmur installert. Personlige opplysninger vil ikke deles med andre med mindre vi pålegges dette av lov. Dine betalingsopplysninger er kryptert gjennom Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), Secure Socket Layer-teknologi (SSL) og lagres med AES 256 kryptering.  Disse opplysningene lagres frem til betalingstransaksjonen er gjennomført før de deretter slettes.

Informasjonskapsler (cookies)

Som de fleste andre nettbutikker benytter også vi oss av informasjonskapsler (cookies) for å sørge for at vårt nettsted er mest mulig brukervennlig for deg. Informasjonskapsler er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen din for at vår nettside skal huske opplysninger som hvor lenge du oppholder deg på vårt nettsted og hvilken nettleser du bruker. Denne informasjonen brukes blant annet til å forbedre vårt nettsted, og opplysningene som lagres kan ikke brukes til å identifisere deg. Det er ingen tilknytting mellom denne informasjonen og oppgitte personlige opplysninger. Stort sett de fleste nettlesere er satt opp til å automatisk godkjenne at cookies lagres på datamaskinen, men dette kan deaktiveres i innstillingene til nettleseren. 

Analyse og linker

På enkelte områder på vårt nettsted linker vi til eksterne nettsteder. Vi er ikke ansvarlig for verken innholdet eller personvernpolicyen på slike nettsteder. Vårt nettsted bruker Google Analytics slik at vi kan lære oss mer om brukerens atferd og hvilke sider og produkter som vises. 

15. Forbehold om feil

Wahine AS tar forbehold om endringer i pris og utsolgte varer, samt skrivefeil og andre tekniske feil. Nettsiden og dets innhold kan endres uten forvarsel.

16. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 11. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.